வீடியோ

வீடியோ

எளிதாக கிடைக்கக்கூடிய கொய்யாப்பழத்தில் இத்தனை சத்துக்கள் உள்ளதா?

ஆப்பிளுக்கு கொடுக்கும் முக்கியத்துவம் கொய்யாப்பழத்திற்கு கொடுப்பதில்லை. கொய்யாவானது மிகுதியான நார்ச்சத்தினையும் குறைவான இரத்த சர்க்கரையையும் இயற்கையாகவே கொண்டுள்ளது. இதனால் இரத்த